Ủy thác đầu tư

The20 luôn duy trì cách tiếp cận với nhiều chiến lược, đa kênh và đa tài sản, trong khi tiến hành quản trị rủi ro nghiêm ngặt phù hợp với từng mức độ chấp nhận của từng khách hàng, quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Quỹ đầu tư ủy thác được quản lý bởi một nhóm các chuyên viên phân tích có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài sản tài chính và phi tài chính khác nhau.

Quản lý tài sản cá nhân

Quản lý tài sản là việc quản lý toàn bộ hoặc một phần danh mục đầu tư của khách hàng bởi một tổ chức dịch vụ tài chính.

Khi sử dụng danh mục đầu tư của The20, chúng tôi đảm bảo sự tăng trưởng tài sản của khách hàng bằng sự hiểu biết đa dạng nhiều lĩnh vực về các loại tài sản khác nhau. Cũng chính nhờ sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư đó mà dịch vụ này có thể được The20 hoàn thành tốt trong các thời điểm khác nhau, bất kể tình hình kinh tế có sự biến đổi như thế nào.

Trí tuệ tài chính

The20 sử dụng mạng lưới rộng khắp các điểm thu thập thông tin và công cụ khai thác dữ liệu khác nhau nhằm tạo ra các báo cáo và phân tích chuyên sâu, từ đó có thể đem lại giá trị đối với các tác nhân khác nhau.          

Đánh giá M&A

M&A luôn được The20 coi là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam và Đông Nam Á.
Công ty hỗ trợ các khách hàng thông qua việc sàng lọc, trịnh trọng hóa một thỏa thuận và quá trình M&A hợp pháp kỹ càng.

Arbitrage bot

Kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage tận dụng sự chênh giá tại cùng 1 thời điểm trên 2 sàn/ thị trường khác nhau để mua ở bên giá thấp, bán bên giá cao.
Những chênh lệch này thường diễn ra nhanh, và khó nắm bắt thủ công.

Ở những thị trường đầy biến động, ví dụ như tiền điện tử, sử dụng Arbitrage Bot sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các quyết định giao dịch sai lầm do yếu tố tâm lý và kỷ luật của con người gây ra.

Không những thế, trong nhóm tài sản tiền điện tử, Arbitrage bot của The20 Finance sẽ xuất trực tiếp dữ liệu trên chuỗi từ hệ thống, thu được dữ liệu đa hướng, thời gian thực từ tất cả các chuỗi chính như BTC, ETH, BNB,FTM ,WAN, … . Nó cũng đạt được dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ API với hơn 50 sàn giao dịch tập trung.

Hiện nay, The20 có khoảng 300 đồng tiền và mã thông báo đang được theo dõi, và con số này đang không ngừng tăng lên.

Fuild Tradebot

Fuild Tradebot

Các nhà giao dịch khi đã làm quen với giao dịch tự động thường sẽ thích sử dụng các chiến lược giao dịch đã được xây dựng từ trước của chúng tôi. Các bot tùy chỉnh này được tải với các chiến lược đã được chứng minh sự thành công ở trong quá khứ và chỉ yêu cầu bạn định cấu hình cài đặt để triển khai trên một sàn giao dịch. Người dùng Tradebot có thể tùy chỉnh các chiến lược mở rộng với các chỉ số không giới hạn. Có hai tùy chọn có sẵn cho người dùng tradebot:

Tùy chọn 1: Áp dụng chiến lược đặt trước. Hiện tại, The20 đang có hơn một trăm chiến lược được thiết kế bởi đội ngũ tài năng của chúng tôi, với hơn 09 năm kinh nghiệm trong giao dịch chung và giao dịch tần suất cao.

Tùy chọn 2: Sử dụng chức năng bot xã hội với thuật toán được chia sẻ giữa những người dùng. Mỗi người dùng cũng có sự lựa chọn để tạo bot với các chỉ số có thể tùy chỉnh và kiểm tra lại toàn bộ quy mô trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Báo cáo, phân tích chuyên sâu về tài chính

Có một đội ngũ nhân viên xuất sắc và cơ sở hạ tầng tốt cho phép The20 đạt được nhiều mức độ chất lượng và quy mô cao mà chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyên môn hóa. The20 là cổng vào dữ liệu trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cung cấp các mô hình kết hợp giữa thị trường tập trung và phi tập trung được tích hợp với bộ tổng hợp để cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới cũng như đạt được tỷ giá hối đoái tốt nhất và tránh chạy trước. Một lợi thế đặc biệt của Hệ sinh thái The20 là nó tập trung vào việc triển khai cơ chế phi tập trung để đảm bảo tính thanh khoản cho một sàn giao dịch tập trung.

Phân tích & khảo sát phục vụ M&A

Chúng tôi cung cấp một nền tảng dựa trên chuyên gia để cấu trúc, thảo luận và trình bày ý tưởng về các vấn đề tuân thủ hoặc quản lý tài chính phát sinh từ việc tích hợp nhiều hơn công nghệ trong các dịch vụ tài chính.

Có một số đặc điểm khiến The20 trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh đó chính là nội lực ở bên trong, và đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Điều đó giúp nền tảng của chúng tôi có thể đổi mới, thực thi và phát triển nhanh chóng. Những đặc điểm này sẽ giúp chúng tôi đi trước một bước trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ủy thác đầu tư

The20 luôn duy trì cách tiếp cận với nhiều chiến lược, đa kênh và đa tài sản, trong khi tiến hành quản trị rủi ro nghiêm ngặt phù hợp với từng mức độ chấp nhận của từng khách hàng, quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Quỹ đầu tư ủy thác được quản lý bởi một nhóm các chuyên viên phân tích có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài sản tài chính và phi tài chính khác nhau.

Quản lý tài sản cá nhân

Quản lý tài sản là việc quản lý toàn bộ hoặc một phần danh mục đầu tư của khách hàng bởi một tổ chức dịch vụ tài chính.

Khi sử dụng danh mục đầu tư của The20, chúng tôi đảm bảo sự tăng trưởng tài sản của khách hàng bằng sự hiểu biết đa dạng nhiều lĩnh vực về các loại tài sản khác nhau. Cũng chính nhờ sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư đó mà dịch vụ này có thể được The20 hoàn thành tốt trong các thời điểm khác nhau, bất kể tình hình kinh tế có sự biến đổi như thế nào.

Trí tuệ tài chính

The20 sử dụng mạng lưới rộng khắp các điểm thu thập thông tin và công cụ khai thác dữ liệu khác nhau nhằm tạo ra các báo cáo và phân tích chuyên sâu, từ đó có thể đem lại giá trị đối với các tác nhân khác nhau.          

Đánh giá M&A

M&A luôn được The20 coi là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam và Đông Nam Á.
Công ty hỗ trợ các khách hàng thông qua việc sàng lọc, trịnh trọng hóa một thỏa thuận và quá trình M&A hợp pháp kỹ càng.

Arbitrage bot

Kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage tận dụng sự chênh giá tại cùng 1 thời điểm trên 2 sàn/ thị trường khác nhau để mua ở bên giá thấp, bán bên giá cao.
Những chênh lệch này thường diễn ra nhanh, và khó nắm bắt thủ công.

Ở những thị trường đầy biến động, ví dụ như tiền điện tử, sử dụng Arbitrage Bot sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các quyết định giao dịch sai lầm do yếu tố tâm lý và kỷ luật của con người gây ra.

Không những thế, trong nhóm tài sản tiền điện tử, Arbitrage bot của The20 Finance sẽ xuất trực tiếp dữ liệu trên chuỗi từ hệ thống, thu được dữ liệu đa hướng, thời gian thực từ tất cả các chuỗi chính như BTC, ETH, BNB,FTM ,WAN, … . Nó cũng đạt được dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ API với hơn 50 sàn giao dịch tập trung.

Hiện nay, The20 có khoảng 300 đồng tiền và mã thông báo đang được theo dõi, và con số này đang không ngừng tăng lên.

Fuild Tradebot

Fuild Tradebot

Các nhà giao dịch khi đã làm quen với giao dịch tự động thường sẽ thích sử dụng các chiến lược giao dịch đã được xây dựng từ trước của chúng tôi. Các bot tùy chỉnh này được tải với các chiến lược đã được chứng minh sự thành công ở trong quá khứ và chỉ yêu cầu bạn định cấu hình cài đặt để triển khai trên một sàn giao dịch. Người dùng Tradebot có thể tùy chỉnh các chiến lược mở rộng với các chỉ số không giới hạn. Có hai tùy chọn có sẵn cho người dùng tradebot:

Tùy chọn 1: Áp dụng chiến lược đặt trước. Hiện tại, The20 đang có hơn một trăm chiến lược được thiết kế bởi đội ngũ tài năng của chúng tôi, với hơn 09 năm kinh nghiệm trong giao dịch chung và giao dịch tần suất cao.

Tùy chọn 2: Sử dụng chức năng bot xã hội với thuật toán được chia sẻ giữa những người dùng. Mỗi người dùng cũng có sự lựa chọn để tạo bot với các chỉ số có thể tùy chỉnh và kiểm tra lại toàn bộ quy mô trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Báo cáo, phân tích chuyên sâu về tài chính

Có một đội ngũ nhân viên xuất sắc và cơ sở hạ tầng tốt cho phép The20 đạt được nhiều mức độ chất lượng và quy mô cao mà chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyên môn hóa. The20 là cổng vào dữ liệu trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cung cấp các mô hình kết hợp giữa thị trường tập trung và phi tập trung được tích hợp với bộ tổng hợp để cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới cũng như đạt được tỷ giá hối đoái tốt nhất và tránh chạy trước. Một lợi thế đặc biệt của Hệ sinh thái The20 là nó tập trung vào việc triển khai cơ chế phi tập trung để đảm bảo tính thanh khoản cho một sàn giao dịch tập trung.

Phân tích & khảo sát phục vụ M&A

Chúng tôi cung cấp một nền tảng dựa trên chuyên gia để cấu trúc, thảo luận và trình bày ý tưởng về các vấn đề tuân thủ hoặc quản lý tài chính phát sinh từ việc tích hợp nhiều hơn công nghệ trong các dịch vụ tài chính.

Có một số đặc điểm khiến The20 trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh đó chính là nội lực ở bên trong, và đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Điều đó giúp nền tảng của chúng tôi có thể đổi mới, thực thi và phát triển nhanh chóng. Những đặc điểm này sẽ giúp chúng tôi đi trước một bước trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tất cả

Ủy thác đầu tư

The20 luôn duy trì cách tiếp cận với nhiều chiến lược, đa kênh và đa tài sản, trong khi tiến hành quản trị rủi ro nghiêm ngặt phù hợp với từng mức độ chấp nhận của từng khách hàng, quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Quỹ đầu tư ủy thác được quản lý bởi một nhóm các chuyên viên phân tích có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài sản tài chính và phi tài chính khác nhau.

Quản lý tài sản cá nhân

Quản lý tài sản là việc quản lý toàn bộ hoặc một phần danh mục đầu tư của khách hàng bởi một tổ chức dịch vụ tài chính.

Khi sử dụng danh mục đầu tư của The20, chúng tôi đảm bảo sự tăng trưởng tài sản của khách hàng bằng sự hiểu biết đa dạng nhiều lĩnh vực về các loại tài sản khác nhau. Cũng chính nhờ sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư đó mà dịch vụ này có thể được The20 hoàn thành tốt trong các thời điểm khác nhau, bất kể tình hình kinh tế có sự biến đổi như thế nào.

Trí tuệ tài chính

The20 sử dụng mạng lưới rộng khắp các điểm thu thập thông tin và công cụ khai thác dữ liệu khác nhau nhằm tạo ra các báo cáo và phân tích chuyên sâu, từ đó có thể đem lại giá trị đối với các tác nhân khác nhau.          

Đánh giá M&A

M&A luôn được The20 coi là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam và Đông Nam Á.
Công ty hỗ trợ các khách hàng thông qua việc sàng lọc, trịnh trọng hóa một thỏa thuận và quá trình M&A hợp pháp kỹ càng.

Arbitrage bot

Kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage tận dụng sự chênh giá tại cùng 1 thời điểm trên 2 sàn/ thị trường khác nhau để mua ở bên giá thấp, bán bên giá cao.
Những chênh lệch này thường diễn ra nhanh, và khó nắm bắt thủ công.

Ở những thị trường đầy biến động, ví dụ như tiền điện tử, sử dụng Arbitrage Bot sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các quyết định giao dịch sai lầm do yếu tố tâm lý và kỷ luật của con người gây ra.

Không những thế, trong nhóm tài sản tiền điện tử, Arbitrage bot của The20 Finance sẽ xuất trực tiếp dữ liệu trên chuỗi từ hệ thống, thu được dữ liệu đa hướng, thời gian thực từ tất cả các chuỗi chính như BTC, ETH, BNB,FTM ,WAN, … . Nó cũng đạt được dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ API với hơn 50 sàn giao dịch tập trung.

Hiện nay, The20 có khoảng 300 đồng tiền và mã thông báo đang được theo dõi, và con số này đang không ngừng tăng lên.

Fuild Tradebot

Fuild Tradebot

Các nhà giao dịch khi đã làm quen với giao dịch tự động thường sẽ thích sử dụng các chiến lược giao dịch đã được xây dựng từ trước của chúng tôi. Các bot tùy chỉnh này được tải với các chiến lược đã được chứng minh sự thành công ở trong quá khứ và chỉ yêu cầu bạn định cấu hình cài đặt để triển khai trên một sàn giao dịch. Người dùng Tradebot có thể tùy chỉnh các chiến lược mở rộng với các chỉ số không giới hạn. Có hai tùy chọn có sẵn cho người dùng tradebot:

Tùy chọn 1: Áp dụng chiến lược đặt trước. Hiện tại, The20 đang có hơn một trăm chiến lược được thiết kế bởi đội ngũ tài năng của chúng tôi, với hơn 09 năm kinh nghiệm trong giao dịch chung và giao dịch tần suất cao.

Tùy chọn 2: Sử dụng chức năng bot xã hội với thuật toán được chia sẻ giữa những người dùng. Mỗi người dùng cũng có sự lựa chọn để tạo bot với các chỉ số có thể tùy chỉnh và kiểm tra lại toàn bộ quy mô trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Báo cáo, phân tích chuyên sâu về tài chính

Có một đội ngũ nhân viên xuất sắc và cơ sở hạ tầng tốt cho phép The20 đạt được nhiều mức độ chất lượng và quy mô cao mà chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyên môn hóa. The20 là cổng vào dữ liệu trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cung cấp các mô hình kết hợp giữa thị trường tập trung và phi tập trung được tích hợp với bộ tổng hợp để cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới cũng như đạt được tỷ giá hối đoái tốt nhất và tránh chạy trước. Một lợi thế đặc biệt của Hệ sinh thái The20 là nó tập trung vào việc triển khai cơ chế phi tập trung để đảm bảo tính thanh khoản cho một sàn giao dịch tập trung.

Phân tích & khảo sát phục vụ M&A

Chúng tôi cung cấp một nền tảng dựa trên chuyên gia để cấu trúc, thảo luận và trình bày ý tưởng về các vấn đề tuân thủ hoặc quản lý tài chính phát sinh từ việc tích hợp nhiều hơn công nghệ trong các dịch vụ tài chính.

Có một số đặc điểm khiến The20 trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh đó chính là nội lực ở bên trong, và đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Điều đó giúp nền tảng của chúng tôi có thể đổi mới, thực thi và phát triển nhanh chóng. Những đặc điểm này sẽ giúp chúng tôi đi trước một bước trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tư vấn tài chính

Ủy thác đầu tư

The20 luôn duy trì cách tiếp cận với nhiều chiến lược, đa kênh và đa tài sản, trong khi tiến hành quản trị rủi ro nghiêm ngặt phù hợp với từng mức độ chấp nhận của từng khách hàng, quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Quỹ đầu tư ủy thác được quản lý bởi một nhóm các chuyên viên phân tích có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài sản tài chính và phi tài chính khác nhau.

Quản lý tài sản cá nhân

Quản lý tài sản là việc quản lý toàn bộ hoặc một phần danh mục đầu tư của khách hàng bởi một tổ chức dịch vụ tài chính.

Khi sử dụng danh mục đầu tư của The20, chúng tôi đảm bảo sự tăng trưởng tài sản của khách hàng bằng sự hiểu biết đa dạng nhiều lĩnh vực về các loại tài sản khác nhau. Cũng chính nhờ sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư đó mà dịch vụ này có thể được The20 hoàn thành tốt trong các thời điểm khác nhau, bất kể tình hình kinh tế có sự biến đổi như thế nào.

Trí tuệ tài chính

The20 sử dụng mạng lưới rộng khắp các điểm thu thập thông tin và công cụ khai thác dữ liệu khác nhau nhằm tạo ra các báo cáo và phân tích chuyên sâu, từ đó có thể đem lại giá trị đối với các tác nhân khác nhau.          

Đánh giá M&A

M&A luôn được The20 coi là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam và Đông Nam Á.
Công ty hỗ trợ các khách hàng thông qua việc sàng lọc, trịnh trọng hóa một thỏa thuận và quá trình M&A hợp pháp kỹ càng.

Sản phẩm “Fin-Tech”

Arbitrage bot

Kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage tận dụng sự chênh giá tại cùng 1 thời điểm trên 2 sàn/ thị trường khác nhau để mua ở bên giá thấp, bán bên giá cao.
Những chênh lệch này thường diễn ra nhanh, và khó nắm bắt thủ công.

Ở những thị trường đầy biến động, ví dụ như tiền điện tử, sử dụng Arbitrage Bot sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các quyết định giao dịch sai lầm do yếu tố tâm lý và kỷ luật của con người gây ra.

Không những thế, trong nhóm tài sản tiền điện tử, Arbitrage bot của The20 Finance sẽ xuất trực tiếp dữ liệu trên chuỗi từ hệ thống, thu được dữ liệu đa hướng, thời gian thực từ tất cả các chuỗi chính như BTC, ETH, BNB,FTM ,WAN, … . Nó cũng đạt được dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ API với hơn 50 sàn giao dịch tập trung.

Hiện nay, The20 có khoảng 300 đồng tiền và mã thông báo đang được theo dõi, và con số này đang không ngừng tăng lên.

Fuild Tradebot

Fuild Tradebot

Các nhà giao dịch khi đã làm quen với giao dịch tự động thường sẽ thích sử dụng các chiến lược giao dịch đã được xây dựng từ trước của chúng tôi. Các bot tùy chỉnh này được tải với các chiến lược đã được chứng minh sự thành công ở trong quá khứ và chỉ yêu cầu bạn định cấu hình cài đặt để triển khai trên một sàn giao dịch. Người dùng Tradebot có thể tùy chỉnh các chiến lược mở rộng với các chỉ số không giới hạn. Có hai tùy chọn có sẵn cho người dùng tradebot:

Tùy chọn 1: Áp dụng chiến lược đặt trước. Hiện tại, The20 đang có hơn một trăm chiến lược được thiết kế bởi đội ngũ tài năng của chúng tôi, với hơn 09 năm kinh nghiệm trong giao dịch chung và giao dịch tần suất cao.

Tùy chọn 2: Sử dụng chức năng bot xã hội với thuật toán được chia sẻ giữa những người dùng. Mỗi người dùng cũng có sự lựa chọn để tạo bot với các chỉ số có thể tùy chỉnh và kiểm tra lại toàn bộ quy mô trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Báo cáo, phân tích chuyên sâu về tài chính

Có một đội ngũ nhân viên xuất sắc và cơ sở hạ tầng tốt cho phép The20 đạt được nhiều mức độ chất lượng và quy mô cao mà chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyên môn hóa. The20 là cổng vào dữ liệu trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cung cấp các mô hình kết hợp giữa thị trường tập trung và phi tập trung được tích hợp với bộ tổng hợp để cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới cũng như đạt được tỷ giá hối đoái tốt nhất và tránh chạy trước. Một lợi thế đặc biệt của Hệ sinh thái The20 là nó tập trung vào việc triển khai cơ chế phi tập trung để đảm bảo tính thanh khoản cho một sàn giao dịch tập trung.

Phân tích & khảo sát phục vụ M&A

Chúng tôi cung cấp một nền tảng dựa trên chuyên gia để cấu trúc, thảo luận và trình bày ý tưởng về các vấn đề tuân thủ hoặc quản lý tài chính phát sinh từ việc tích hợp nhiều hơn công nghệ trong các dịch vụ tài chính.

Có một số đặc điểm khiến The20 trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh đó chính là nội lực ở bên trong, và đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Điều đó giúp nền tảng của chúng tôi có thể đổi mới, thực thi và phát triển nhanh chóng. Những đặc điểm này sẽ giúp chúng tôi đi trước một bước trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cùng bắt đầu nào

Bạn đã sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chiến lược?

Bạn không cần phải lo lắng về việc lừa đảo. Chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ tùy chỉnh mà bạn mong muốn.